Πρωταθλητές στην ανακύκλωση


Αθλητές, εργαζόμενοι και επισκέπτες των αθλητικών μονάδων, καλούνται να ανακυκλώσουν συσκευασίες από χαρτί, αλουμίνιο και πλαστικό σε ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επιπλέον, έχουν ενεργό ρόλο στη διεξαγωγή της δράσης, καθώς δηλώνοντας τον αθλητικό σύλλογο της επιλογής τους, οι πόντοι που θα αποκτούν από το εκπαιδευτικό υλικό της πλατφόρμας αλλά και τη φυσική ανακύκλωση ως εγγεγραμμένα μέλη του Followgreen , θα προστίθενται στους συνολικούς πόντους του συλλόγου.

Οι πόντοι δε θα αφαιρούνται από τους χρήστες για να προστεθούν στον αθλητικό σύλλογο ούτε θα αφαιρεθούν από τον σύλλογο σε περίπτωση εξαργύρωσης πόντων των χρηστών.

Στήριξε τον σύλλογο
Α.Ο Ποσειδών
Πόντοι ανά σύλλογο
857
Στήριξε τον σύλλογο
A.E. Αστέρια Ποδοσφαίρου
Πόντοι ανά σύλλογο
80
Στήριξε τον σύλλογο
Α.Ο.Shotokan Karate
Πόντοι ανά σύλλογο
0