Μάθε πού ανακυκλώνεις στον Δήμο σου


 

Κοιν. Σ.Επ. «Καλλονή – Κελλιά»

Στην Κοιν. Σ.Επ. «Καλλονή – Κελλιά» του Δήμου Τήνου πραγματοποιείται διαλογή στην πηγή των ακόλουθων ανακυκλώσιμων υλικών:

  • Χαρτί - Χαρτόνι
  • Πλαστικό
  • Αλουμίνιο
  • Γυάλινες Συσκευασίες
  • Τηγανέλαιο
  • Οικιακές Συσκευασίες

Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης: Στο Κοινωνικό Φαρμακείο Αλληλεγγύης του Δήμου Τήνου συλλέγονται φάρμακα, για τα οποία ισχύουν τα εξής:

να μην είναι ληγμένα, να μην εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 1729/87 (φάρμακα με μονόγραμμες ή δίγραμμες συνταγές), να μην είναι φάρμακα ψυγείου.

Χαρτί: Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους κάδους με το κίτρινο καπάκι για τον σκοπό αυτό. Μπορείτε να απορρίπτετε τετράδια, βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, χάρτινες συσκευασίες, χαρτόνια/ χαρτόκουτα συσκευασίας προϊόντων κλπ.

Πλαστικό: Στους κάδους με το κόκκινο καπάκι ρίχνουμε πλαστικά υλικά καθαρά από υπολείμματα, όπως μπουκάλια νερού, σακούλες, συσκευασίες από γιαούρτι, απορρυπαντικά, κουτιά από αναψυκτικά, κ.α.

Γυαλί: Για τα γυάλινα μπουκάλια μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης γυαλιού (κώδωνες) που φαίνονται στον χάρτη.

Αλουμίνιο: Για τις μεταλλικές συσκευασίες όπως κουτιά αναψυκτικών, μπύρας κλπ. χρησιμοποιείτε τους μπλε κάδους.

 

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές: Για τις μεγάλες συσκευές (όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ογκώδεις τηλεοράσεις, φωτιστικά σώματα, κ.α.) οι κάτοικοι μπορούν να φέρνουν τα ΑΗΗΕ στους χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων του Δήμου. Σε περίπτωση αδυναμίας μεταφοράς, ενημερώνεται η Υπηρεσία Καθαριότητας, ώστε να προβεί στη αποκομιδή τους, από κατάλληλο χώρο και βάσει του προγράμματος αποκομιδής της Υπηρεσίας.

Για τις μικρές συσκευές (όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες Η/Υ, φαξ, τηλεφωνικές συσκευές, τοστιέρες, καφετιέρες κ.λ.π.), μεταφέρετε τη μικροσυσκευή σε ένα από τα επιλεγμένα σημεία που φαίνονται στον χάρτη με γκρι σκούρο χρώμα.

Λαμπτήρες: οι λαμπτήρες συλλέγονται χωριστά στους ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί σε καταστήματα ηλεκτρικών ειδών που φαίνονται αναλυτικά στον χάρτη με γκρι σκούρο χρώμα.

Μπαταρίες. Η χωριστή συλλογή των μπαταριών γίνεται στις ειδικές στήλες της ΑΦΗΣ που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορους δημόσιους χώρους και καταστήματα. Επίσης, ειδικές στήλες πρόκειται να τοποθετηθούν στα σχολεία του Δήμου.