Σχολική Δράση "Πάμε Ανακύκλωση"

Η σχολική κοινότητα του Δήμου Ζίτσας θα κάνει την ανακύκλωση «παιχνίδι» μέσα από το Σχολικό Πρωτάθλημα «Πάμε Ανακύκλωση» που θα ξεκινήσει με τη νέα σχολική χρονιά.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα ανακυκλώνουν σε ειδικούς κάδους που θα τοποθετηθούν στα σχολεία. Τα ανακυκλώσιμα υλικά θα ζυγίζονται και κάθε σχολείο θα συγκεντρώνει πόντους επιβράβευσης ανάλογα με την ποσότητα των υλικών που ανακυκλώνει. Οι επιδόσεις κάθε σχολείου θα καταγράφονται ηλεκτρονικά, στη σελίδα ΣΧΟΛΕΙΑ.

Παράλληλα, οι γονείς θα μπορούν να ενισχύσουν την προσπάθεια των παιδιών τους προσκομίζοντας ανακυκλώσιμα υλικά αλλά και δωρίζοντας έως 100 πόντους μηνιαίως, εφόσον έχουν κάνει την εγγραφή τους στο Followgreen.

Οι σχολικές δράσεις θα υλοποιούνται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Σχολική Δράση "Πάμε Ανακύκλωση" θα ανακοινωθούν σύντομα στη σελίδα.